Novinka pro E-shopy – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

E-shopy budou muset opět změnit obchodní podmínky, kvůli novele zákona o ochraně spotřebitele, která nabývá platnosti 1. února 2016. Zásadní změnou a novinkou v zákoně je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI).

Co se pod pojmem mimosoudní řešení spotřebitelských sporů skrývá?

V případě, že se kupující bude cítit z nějakého důvodu poškozený, např. neuznanou reklamací zboží (službou), odstoupením od smlouvy apod., tak novela zákona mu umožňuje vyřešit tento spor mimosoudně.

Dosavadní praxe byla totiž následující. O reklamaci rozhodoval prodávající. Pokud kupující s výsledkem reklamace nesouhlasil, měl pouze 2 možnosti. Buď se obrátit na soud nebo prodávajícího o své pravdě přesvědčit a doufat, že mu reklamaci uzná. Z časových nebo finančních důvodů se ale často spotřebitelé do soudních sporů pouštět nechtějí.

Cílem novely zákona je tedy ulehčit spotřebitelům pozici tak, aby měli další možnost, jak se domoci svých práv, aniž by se museli obrátit na soud. Za změnou stojí Evropské unie.

Kdo o sporu rozhoduje a jaký je postup?

O sporu rozhoduje Česká obchodní inspekce (resp. oddělení mimosoudního řešení sporů v ČOI). Měla by najít společnou řeč mezi oběma stranami sporu. Na ČOI se může obrátit pouze spotřebitel (nikoliv prodejce), ale až poté, co kontaktuje prodejce a spor se přímo nepodaří vyřešit. Spotřebitel může ČOI kontaktovat nejlépe elektronicky přes formulář na jejich webových stránkách.

ČOI připraví nezávazný a nezávislý návrh na řešení sporu a předloží ho oběma stranám. Pokud některá ze stran s návrhem nebude souhlasit, má právo se obrátit na soud.

Jaké poplatky jsou s mimosoudním řešením sporů spojené?

Služba bude zcela zdarma a nejsou s ní spojené žádné další poplatky bez ohledu na výsledek sporu. Prodávají bude povinen do 15 dnů ode dne vyrozumnění poskytnout České obchodní inspekci své vyjádření. A pokud prodávající v této lhůtě vyjádření neposkytne, může mu být uložena pokuta až do výše 1 000 000 korun.

Jaké jsou povinnosti obchodníka (e-shopu)?

  1. Obchodník musí splnit informační povinnost. To znamená jasně a srozumitelně informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporů. Tato informace musí obsahovat internetovou adresu ČOI (www.coi.cz) a musí být součástí obchodních podmínek.
  2. Obchodní podmínky musí být upraveny do 1.2.2016.
  3. Pokud se nedaří spor urovnat, musí být spotřebiteli tyto informace poskytnuty také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat
  4. Prodávájící je povinen spolupracovat s ČOI a poskytnout ji potřebnou součinnost k efektivnímu řešení sporu.

zmena-obchodnich-podminkek-pro-eshopy